Gå direkt till sidans innehåll

Tjänster

Huvudområde SE. 1

Våra tjänster är flexibla för att passa er organisation

Olika kommuner använder Miljöbarometern på olika sätt. Tack vare verktygets flexibilitet går det att utforma efter varje kunds behov och önskemål.

Miljöbarometern kan användas för att redovisa miljöns status, eller för att skapa en övergripande uppföljning utifrån hållbarhetsmål. Man kan också använda verktyget för att följa upp specifika planer och program t.ex. klimat- och energiplaner, avfallsplaner, kemikalieplaner, naturvårdsplaner eller vattenplaner. Det går även att bygga redovisningar för att jämföra olika kommuner med varandra. Många använder Miljöbarometern för flera redovisningar samtidigt.

Det går att välja mellan flera olika domännamn för sin webbplats, som miljobarometern.se, hallbarometern.se, vattensamverkan.se, avfallsbarometern.se eller a2030.se. Det går också att använda sitt eget domännamn.

Tjänster

Systemutveckling

Vårt verktyg utvecklas kontinuerligt, både för att hålla sig uppdaterad till dagens standard för webbverktyg, men också utefter kunders önskemål om funktioner och användning.

Drift och support

Vi står alltid för drift och support av systemet och webben, vilket ingår i licensavgiften. Vi har funktionsgaranti och administratörer har möjlighet att få support per mejl, telefon eller digitala möten.

Webbdesign

Utöver den standarddesign med anpassningar som ingår gör vi ibland ytterligare designanpassningar.

Föreslå indikatorer

Vi hjälper gärna till att ta fram vilka indikatorer som kan följa upp era mål eller utvalda teman. Vi håller oss uppdaterade på statistik som finns i öppna databaser och vilken intern data många använder för att följa upp miljö- och hållbarhetsmål.

Datainsamling

Många anlitar oss för att samla in och publicera data för indikatorer, så att de kan fokusera på att följa resultatet. Datainsamlingen effektiviseras av våra automatiska importer via API.

Beräkning och analys

Förutom att samla in data erbjuder vi även hjälp med uträkningar och analys.

Projektledning

Ibland måste data samlas in direkt från många olika personer på olika enheter eller organisationer, vilket vi också kan anlitas för. Vi kan även projektleda informationsutskick baserat på uppdateringar i verktyget, såsom nyhetsbrev till intressenter.

Redaktörsarbete

Att tillgängliggöra data innebär inte bara att ha öppen data utan också att den ska kunna förstås. Det kräver vanligtvis att den beskrivs och förklaras, vilket vi gärna hjälper till med. Vi gör också bokslut, årsredovisningar och rapporter då det önskas.

Uppdaterad: 2024-03-28