Gå direkt till sidans innehåll

Vatten

Delmål SE. 1. 3

Har din kommun utvecklat ett vattenprogram för att leva upp till de krav som ställs i EU:s vattendirektiv? Då kan du använda Miljöbarometern för att redovisa arbetet med att förbättra vattenkvaliteten i kommunen.

Enligt EU:s vattendirektiv ska samtliga vattenförekomster uppnå "god vattenstatus". Det innebär att åtgärdsprogram och förvaltningsplaner ska tas fram för samtliga vattendistrikt. Med Miljöbarometern kan kommuner enkelt redovisa miljöstatusen i vattenförekomster, hur miljöstatusen utvecklas, resultatet av mätningar samt åtgärdsstatus.

Vattensamverkan

På domänen vattensamverkan.se kan vattenråd publicera sina recipientrapporter och göra miljöstatusredovisningar för sitt avrinningsområde. Är du med i ett vattenråd som är intresserad av att ha en hemsida där ni kan tillgängliggöra all data från era många mätningar? Kontakta oss så kan vi visa vilka möjligheter som finns i Miljöbarometern.

Uppdaterad: 2024-03-12