Gå direkt till sidans innehåll

Jämföra kommuner

Delmål SE. 1. 7

När det finns indikatorer som är gemensamma för flera kommuner eller när en undersökning av flera kommuner görs kan Miljöbarometern användas för att redovisa resultatet. På så sätt kan kommuner jämföras utifrån hur de arbetar med miljö och hållbar utveckling.

Jämförelser är viktiga för att visa hur kommunen eller organisationen ligger till i förhållande till andra. Med vårt verktyg kan ni enkelt visa utvecklingen i den egna verksamheten i förhållande till andra jämförbara verksamheter.

Uppdaterad: 2024-03-12