Gå direkt till sidans innehåll

Avfall

Delmål SE. 1. 4

Med Miljöbarometern kan kommuner redovisa hur avfallsmängder förändras och om beslutade mål uppnås. Verktyget förenklar insamling, lagring och publicering av mål, nyckeltal och åtgärder från avfallsplanen.

Oavsett vilka mål som ingår i en avfallsplan och oavsett vilka nyckeltal som valts för att följa upp dem kan Miljöbarometern användas för att underlätta arbetet och redovisningen av avfallsplanen.

Uppdaterad: 2024-03-12