Gå direkt till sidans innehåll

Klimat- och energiplan

Delmål SE. 1. 6

Miljöbarometern kan användas för att följa upp och redovisa kommunens klimat- och energiplan. Kommuner med separata klimat- och energistrategier eller planer använder Miljöbarometern för att följa och redovisa hur arbetet går. Oavsett om det är utvecklingen av nyckeltal, åtgärdsstatus eller både och som ska redovisas ger Miljöbarometern intressenter insyn i om klimat- och energimål kommer att nås.

Uppdaterad: 2024-03-18