Gå direkt till sidans innehåll

Miljö

Delmål SE. 1. 1

Flera kommuner har valt att sammanställa och redovisa fakta om miljön i kommunen med hjälp av Miljöbarometern. Redovisningen av indikatorer inom olika områden, till exempel luft, vatten, energi och klimat, ger en bild av miljösituationen i kommunen.

Mätningar av miljöns status i en kommun kan med fördel redovisas i Miljöbarometern. Verktyget förenklar insamling, lagring och publicering av de indikatorer som mäts. Miljöbarometern strukturerar miljödata på ett sådant sätt att den enkelt kan användas i andra sammanhang, till exempel i analyser och utredningar.

Uppdaterad: 2024-03-18