Gå direkt till sidans innehåll

Klimatpåverkan från hushållens konsumtion

Indikator SE.9.5.1

Indikatorn visar hur stora utsläppen av växthusgaser som orsakas av hushållens konsumtion i kommunen, redovisat per person. I diagrammet finns även jämförelse med nivån för hela riket, genomsnittet för kommungruppen och för länet.

Växthusgasutsläpp från konsumtionen i hushållen

Rad-id Geografiskt område Senaste värdet (kg CO2e/person) Datum

0

Riket

 6271

2022

1

Län

 6227

2022

2

Kommungrupp

 6132

2022

3

Kommun

 5959

2022

Datakälla: Konsumtionskompassen SEI

Kommentar

Kommunen har lägre utsläpp från hushållskonsumtion per person jämfört med riket, kommungruppen och länet.

Uppdaterad: 2022-10-26