Gå direkt till sidans innehåll

Klimatpåverkan från hushållens konsumtion

Indikator SE. 9.5. 1

Indikatorn visar hur stora utsläppen av växthusgaser som orsakas av hushållens konsumtion i kommunen, redovisat per person. I diagrammet finns även jämförelse med nivån för hela riket, genomsnittet för kommungruppen och för länet.

Växthusgasutsläpp från konsumtionen i hushållen

Datakälla: Konsumtionskompassen SEI
Senaste värdet:
5959 kg CO2e/person (2022)
Utgångsvärde:
5959 kg CO2e/person (2022)

Kommentar

Kommunen har lägre utsläpp från hushållskonsumtion per person jämfört med riket, kommungruppen och länet.

Uppdaterad: 2022-10-26