Gå direkt till sidans innehåll

Ekerö kommun lanserar Miljöbarometern

Delmål SE. 9. 10

Nu lanserar Ekerö kommun sin miljöbarometer. Där ges en helhetsbild av vad som görs i kommunen och hur utvecklingen ser ut, samt vilka miljömål kommunen arbetar mot.

Vi är väldigt glada över att se resultatet av arbetet Ekerö kommun gjort för att samla allt miljöarbete i kommunen på en plats, nämligen i sin nya miljöbarometer. Syftet är att öka transparensen kring miljöarbetet i kommunen, både för kommuninvånare, anställda och beslutsfattare.

Miljöstatusredovisning med åtta fokusområden

En miljöstatusredovisning är ett sätt att sammanställa och redovisa fakta om miljön och miljöarbetet i kommunen. Ekerö kommun har utgått från åtta fokusområden; klimat, energi, trafik, luft, natur, vatten, konsumtion och avfall samt skadliga ämnen.

Inom varje fokusområde får besökaren en tydlig bild över nuläge, mål och utvecklingstrend och vilket arbete som görs i kommunen för att nå målen. Den samlade bilden blir också en förutsättning för att kunna fatta välgrundade beslut om framtida insatser.

Ekerö bilder

Ett steg i arbetet framåt

Ekerö kommun har inlett ett stort strategiskt arbete med hållbarhetsfrågorna och tar under hösten bland annat fram en hållbarhetspolicy för kommunen. Lanseringen av miljöbarometern är ett steg mot att tydliggöra kommunens miljöarbete och utveckling i förhållande till lokala, nationella och globala mål för hållbar utveckling.

"Detta är ett viktigt steg för att öka transparensen och medvetenheten om kommunens klimatarbete. Arbetet med att minska utsläppen och ta ansvar för vår gemensamma planet kommer naturligtvis att fortsätta och med nya verktyg likt miljöbarometern samt nya hållbarhetsmål hoppas vi kunna ta arbetet med miljö och klimat till en ny nivå", säger Joakim Bergsten, miljöstrateg Ekerö kommun.

Uppdaterad: 2023-05-17