Gå direkt till sidans innehåll

Lansering: Södertälje kommun publicerar sin Miljöbarometer!

Delmål SE. 9. 12

Hur mår miljön i Södertälje kommun? Det får du veta på deras nylanserade Miljöbarometer!

Den 5 juni lanserade Södertälje kommun sin Miljöbarometer. Där följer kommunen upp miljöns status genom en mängd indikatorer, samt Agenda 2030-målen genom kommunala indikatorer utvalda av Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) i samråd med Statistiska centralbyrån (SCB).

– Miljöbarometern är ett jättebra verktyg för att följa och kommunicera miljötillståndet och de globala målen, Agenda 2030 i Södertälje kommun, säger Ebba Jordelius, miljöstrateg i kommunen. Syftet med miljöbarometern är att underlätta för kommuninvånare, anställda och beslutsfattare att få en helhetsbild av vad vi gör och hur utvecklingen ser ut, samt vilka mål vi arbetar mot.

Du kan alltid hitta Miljöbarometern genom kommunens sida Hållbara Södertälje.

Uppdaterad: 2024-06-13