Gå direkt till sidans innehåll

Nya Gröna Nyckeltal för Sveriges Ekokommuner

Delmål SE. 9. 11

Sveriges Ekokommuner presenterade nya gröna nyckeltal under årskonferensen i Västervik. Flera tal är utbytta, andra ändrade, men några favoriter är såklart kvar.

Sveriges Ekokommuner är ett frivilligt nätverk för kommuner, landsting och
regioner. Visionen är ett hållbart Sverige och vår utgångspunkt är ett ekosystem i balans som basen för en hållbar ekonomisk och social utveckling. Inom nätverket följs gröna nyckeltal för att se att medlemskommunerna går åt ”rätt” håll, alltså mot en hållbar utveckling.

Nyckeltalen är utvalda av medlemmarna själva, och ska vara möjliga att påverka genom ett aktivt kommunalt arbete. De flesta nyckeltal räknas fram av oss på Miljöbarometern, medan några rapporteras in av kommunerna själva. På årskonferensen presenterade vi de senaste årets utveckling.

Genom åren har flera av nyckeltalen förändrats, och till 2023 är förändringarna gjorda för att följa totala växthusgasutsläpp istället för koldioxidutsläpp i många av talen, och för att bättre följa upp nationella mål. Även ett fokus på förnybar energi i form av solceller, både i den geografiska kommunen och på kommunorganisationens byggnader, har lyfts fram. Samtidigt har sidan fått en ny design och flera nya funktioner, såsom kommunspecifika mållinjer och förbättringar i tillgängligheten för besökare.

Alla medlemmars rapportörer kan själva gå in och kommentera sin kommuns utveckling och även hämta information till sina egna uppföljningar. Ekokommunerna kan också med fördel komplettera med egna nyckeltal för områden som inte täcks av de gemensamma gröna nyckeltalen, såsom medlemmen Ekerö gjort i sin egen Miljöbarometer.

Uppdaterad: 2023-05-30