Gå direkt till sidans innehåll

Målbarometer

Delmål SE. 9. 7

Vi presenterar vårt nyaste verktyg Målbarometern - ett sätt att visualisera måluppfyllelse för ett kvantitativt mål.

I Miljöbarometern finns det flera sätt i att sammanställa och bedöma utvecklingen, ett nyligt lanserat verktyg kallar vi Målbarometern - ett sätt att visualisera måluppfyllelse för ett specifikt kvantitativt mål. Det kan alltså användas där ni har indikatorer med ett målvärde som ska uppnås till ett visst år.

Sedan tidigare har det gått att lägga in målnivåer och skapa mållinjer direkt i diagrammen, och även välja startår från när utvecklingen ska mätas. Nu går det att använda denna specialvisualiseringen för att få en tydlig procentuell måluppfyllelse och se om utvecklingen går tillräckligt snabbt åt rätt håll.

Målbarometrar för Miljösamverkan Östra Skaraborg

Visaren och procentsiffran anger hur stor andel av målet som uppnåtts, mellan utgångsvärde och målvärde. I början är halvcirkeln helt grön, men medan tiden går minskar det gröna fältet. För att utvecklingen ska gå i rätt takt måste visaren följa med det minskande gröna fältet. Alltså: så länge visaren ligger inom det gröna fältet så går förbättringen tillräckligt fort för att nå målet.

Alla våra kunder som har version 3.7.2 av verktyget kan använda Målbarometern, hör av er till oss så kan vi visa hur och var det kan användas på er webbplats!

Uppdaterad: 2023-05-30