Gå direkt till sidans innehåll

Lerum lanserar Hållbarometern

Delmål SE. 9. 9

Tidigare i år lanserade Lerums kommun sin hållbarometer. Där kan du följa utvecklingen i kommunen via nyckeltal från databasen Kolada som Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) har tagit fram i samråd med Statistiska centralbyrån (SCB) och Sveriges kommuner och regioner (SKR).

På den nylanserade webbplatsen kan du se hur Lerums kommun ligger till i förhållande till målen i Agenda 2030.

"Detta är ett steg mot att tydliggöra kommunens hållbarhetsarbete och utveckling i förhållande till de globala målen. Syftet är att underlätta för såväl kommuninvånare som anställda och beslutsfattare att få en helhetsbild av vad som görs i kommunen och hur utvecklingen ser ut, samt vilka mål kommunen arbetar mot", säger hållbarhetsstrateg Anton Ekström.

Uppdaterad: 2023-09-04