Gå direkt till sidans innehåll

Lansering: Målbarometern - så går det för Österåker

Delmål SE. 9. 22

I slutet av maj lanserade Österåkers kommun sin Målbarometer. Österåker har skapat en ambitiös och bred redovisning som verkligen nyttjar funktionerna i verktyget.

För att följa upp sina övergripande mål har Österåker valt att använda Miljöbarometern för en bred och innehållsrik redovisning. Den publika redovisningen ska öka insynen och delaktigheten i kommunens målarbete.

– Med Målbarometern kan vi visa Österåkersborna hur det går för kommunen att uppnå de övergripande målen. Det ger en god överblick. Här går det bland annat att läsa om hur vi arbetar mot målen och följa resan mot måluppfyllelse, säger Oscar Alexandersson, hållbarhetsstrateg i Österåkers kommun.

Uppdaterad: 2024-06-12