Gå direkt till sidans innehåll
Glasögon
Törnskogens naturreservat, Sollentuna. Foto: Karl JK Hedin

Följ miljöutvecklingen

Huvudområde SE. 4

Många kommuner och organisationer använder Miljöbarometern för att redovisa data och indikatorer om miljöutvecklingen. Syftet är att tillgängliggöra miljödata, öka insyn och delaktighet i miljöarbetet och tydliggöra hur kommunerna ligger till i förhållande till uppsatta mål.

Välj kommun

Välj kommun

Länkar
logotyp

Strängnäs kommuns miljöbarometer

Strängnäs kommun arbetar för att bygga ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart samhälle för dig som bor här nu och för kommande generationer. Här kan du hitta information och statistik om hur kommunen ligger till i arbetet utifrån vår hållbarhetsstrategi och med de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

logotyp

Strängnäs rankad som nummer 51

Tidningen Aktuell Hållbarhet rankar årligen kommunernas miljöarbete och utser Sveriges miljöbästa kommuner. Med hjälp av Miljöbarometern kan du ta reda på hur Strängnäs ligger till och vad kommunen fått poäng på.

logotyp

Gröna nyckeltal för Strängnäs

Strängnäs är medlem i Sveriges Ekokommuner. Ekokommunerna har tagit fram ett antal gemensamma gröna nyckeltal. Med hjälp av Miljöbarometern kan du följa miljöutvecklingen i kommunen.

logotyp

På väg mot fossilfria transporter i Strängnäs

År 2030 ska klimatpåverkan från Sveriges transportsektor ha minskat med 70 procent jämfört med år 2010. För att kunna följa detta mål på kommunnivå har 2030-sekretariatet tillsammans med Klimatkommunerna och Gröna Bilister tagit fram ett stort antal indikatorer. Här kan du följa utvecklingen i Strängnäs.

Uppdaterad: 2024-03-12