Gå direkt till sidans innehåll
Glasögon
Törnskogens naturreservat, Sollentuna. Foto: Karl JK Hedin

Följ miljöutvecklingen

Huvudområde SE. 4

Många kommuner och organisationer använder Miljöbarometern för att redovisa data och indikatorer om miljöutvecklingen. Syftet är att tillgängliggöra miljödata, öka insyn och delaktighet i hållbarhetsarbetet och tydliggöra hur kommunerna ligger till i förhållande till uppsatta mål.

Välj kommun

Välj kommun

Länkar
logotyp

Sollentunas miljöbarometer

Här hittar du miljöövervakningsdata, rapporter och statusbedömningar för kommunens sjöar, vattendrag och kust.

logotyp

Sollentuna rankad som nummer 16

Tidningen Aktuell Hållbarhet rankar årligen kommunernas miljöarbete och utser Sveriges miljöbästa kommuner. Med hjälp av Miljöbarometern kan du ta reda på hur Sollentuna ligger till och vad kommunen fått poäng på.

logotyp

Så går avfallsarbetet i Sollentuna

SÖRAB ansvar för avfallshanteringen i norra delen av Stockholms län. SÖRAB och de nio kommunerna har antagit en gemensam avfallsplan med ambitiösa mål för framtiden. Med Miljöbarometern kan du följa utvecklingen och åtgärdsarbetet i Sollentuna.

logotyp

På väg mot fossilfria transporter i Sollentuna

År 2030 ska klimatpåverkan från Sveriges transportsektor ha minskat med 70 procent jämfört med år 2010. För att kunna följa detta mål på kommunnivå har 2030-sekretariatet tillsammans med Klimatkommunerna och Gröna Bilister tagit fram ett stort antal indikatorer. Här kan du följa utvecklingen i Sollentuna.

Uppdaterad: 2024-04-12