Gå direkt till sidans innehåll

Webbinarium: Agenda 2030 i kommuner och regioner - Vision till handling

Delmål SE. 9. 18

Kommuner och regioner är viktiga aktörer för att uppnå de globala målen i Agenda 2030. Ett arbete som kräver tålamod, aktiv involvering, grundlig förankring, åtgärdsinriktat arbete samt kontinuerlig uppföljning och kommunikation av resultat.

Under webbinariet belyste vi några framgångsfaktorer för ett strategiskt arbete för hållbar utveckling och vilka kunskapsstöd och verktyg som finns för att gå från vision till handling. Vi fick höra erfarenheter från experter och kommuner som kommit långt i arbetet.

Plats: Zoom
Datum och tid: 23 april kl. 13.00-14.00 (14.30)
Arrangörer: Sustema och Miljöbarometern

Program

13.00 Välkommen
Dagens moderator hälsar välkommen.
Jonas Frykman, Frykman kunskap & analys

13.05 Strategiskt arbete för hållbar utveckling – vad kan det innebära?
Så kopplas Agenda 2030 till lokal och regional nivå, SIS vägledningsstandard och OECD:s framgångsfaktorer.
Jonas Frykman och Ellinor Avsan, Rådgivare Hållbarhet, Sustema

13.15 Agenda 2030 – Erfarenheter från nordiska kommuner och regioner?
Hur går det egentligen med Agenda 2030 på lokal nivå? Vilka är de stora vinsterna, utmaningarna och framgångsfaktorerna? Ta del av preliminära resultat ur den första nordiska Agenda 2030-rapporten till FN utifrån en enkät till kommuner och regioner i de nordiska länderna.
Åsa Ström Hildestrand, Senior Project Manager, Agenda 2030, Nordregio

13.25 Reflektioner från kommuner och regioner
Paneldiskussion om utmaningar, framgångar och lärdomar från hållbarhetsarbetet. Medverkande:
Marcus Svinhufvud, Kommunstyrelsens ordförande i Nynäshamns kommun
Anna Arnerdal, Hållbarhetskommunikatör i Strängnäs kommun
Linda Corneliusson Linde, Utvecklingsledare i Falkenbergs kommun
Sofia Mackin, Verksamhetschef i Region Västernorrland

13.40 Stöd för det strategiska arbetet för hållbar utveckling
Presentation av den nya webbutbildningen om hållbarhetsstyrning i kommuner och regioner.
Ellinor Avsan, Rådgivare Hållbarhet, Sustema

13:50 Så kan vi mäta utvecklingen
Presentation av Hållbarometern, ett verktyg för att visa trender och resultat i hållbarhetsarbetet.
Lisen Holmström, hållbarhetskonsult, Miljöbarometern

14.00 Öppen frågestund och visning av utbildningen och Hållbarometern
Stanna gärna kvar en stund extra om du vill ställa frågor eller se mer från utbildningen och Hållbarometern.

14.30 Slut

Uppdaterad: 2024-05-14