Gå direkt till sidans innehåll

Ny funktion: Trendlinje i diagram

Delmål SE. 9. 4

Till den senaste versionerna av verktyget har vi utvecklat en ny trenduträkning som kan visas som en trendlinje i diagrammen.

I version 3.7 av verktyget görs en ny trendberäkning som baserar sig på en linjär trend uträknat från alla årsvärden, inte bara den första och senaste såsom den tidigare trendberäkningen gjordes. Det går dessutom att visa den nya trenduträkningen som en linjär trend i diagrammen.

Exempel på trendlinje från Malmös havsnivåmätningar
Exempel på linjär trend för havsnivån vid Klagshalm i Malmö kommun

Aktivera trendlinjen i Admin-verktyget

I MbAdmin görs trenduträkningen automatiskt så länge det finns mätdata för flera år. För att visa linjen i ett diagram går du in på det nyckeltal du vill visa trenden för, väljer fliken "Diagram" och trycker på "Inställningar" under rutan som visar diagrammet. Där klickar du i rutan med texten "Visa trendlinje".

Diagraminställningar

Välj vilket år trenden räknas från

Ibland vill man visa trenden de senaste åren, eller från första året av en miljöplan som ska följas, men man vill även ha kvar mätvärden från tidigare år. Då går det att ändra vilket datum trenden räknas från. För att få trenden uträknad från ett visst år går du in på fliken "Inställningar" när du öppnat det nyckeltal du vill ändra och skriver in det år du vill mäta från under Startdatum. Tänk på att formatet för datumet ska vara 2015-12-31 ifall du har mätdata per år.

Exempel på trendlinje från annat år
Exempel på trendberäkning från ett annat år än tidigaste mätvärdet.

Uppgradera till MbAdmin 3.7.1

Nya kunder kommer levereras den nya versionen av verktyget som har trendlinjefunktionen. Är du kund sedan tidigare och vill ha tillgång till funktionen kan du höra av dig till oss angående en uppgradering. Skriv till oss på info@miljobarometern.se

Uppdaterad: 2024-06-12