Gå direkt till sidans innehåll

Miljöbästa kommun 2022

Delområde SE. 9. 1

För det 14:e året presenterar Aktuell Hållbarhets kommunrankning ”Miljöbästa kommun". Med hjälp av Miljöbarometern kan du ta del av resultatet.

Sveriges kommuner får tävla om titeln baserat på hur väl de interagerar klimat- och hållbarhet i den kommunala agendan. I rankningen mäts både kommunernas aktivitet och ambitionsnivå inom flera viktiga områden som är betydande i omställningen för ett framtida hållbart och fossilfritt samhälle. Rankningen görs av tidningen Aktuell Hållbarhet. Verktyget Miljöbarometern används för att på ett transparent sätt redovisa hela resultatet, år för år. Redovisningen innehåller både enkätsvar från Sveriges kommuner, samt insamlad statistik hämtad från en rad olika källor.

Sveriges miljöbästa kommun - Aktuell hållbarhet

Malmö stad är återigen storvinnare

För femte gången sedan rankningen startade år 2009, och för andra året i rad så kan vi glatt meddela att en av Miljöbarometerns kunder tog hem storvinsten, nämligen Malmö stad! Det påvisar ett långsiktigt och ambitiöst hållbarhetsarbete som ständigt utvecklas framåt och vågar tänka nytt.

"Det här är en utmärkelse till hela staden. I Malmö finns ett oerhört stort engagemang, mod och driv att testa nytt. Vi som stad gör tillsammans väldigt mycket som bidrar till ett mer hållbart Malmö. Det är helt avgörande för att vi ska lyckas", säger Malmö stads miljödirektör Rebecka Persson om utmärkelsen på stadens hemsida.

Ny kategori: Årets landsbygdskommun

En nyhet för i år är kategorin bästa landsbygdskommun, för att uppmärksamma alla mindre kommuners engagemang och driv för hållbarhetsfrågor. Förhoppningen är att detta tillskott ska inspirera små kommuner att fortsätta utveckla ett ambitiöst miljöarbete och använda de resurser man har på bästa möjliga sätt. Här kan årets vinnare Ludvika visa vägen framåt med sitt goda samarbete mellan kommun och näringsliv, samt skärpta miljökrav vid upphandlingar.

Tillgången till hållbarhetsinformation är viktig i rankningen

Aktuell hållbarhets kommunrankning baseras på deras egen enkät samt kommunstatistik från andra aktörer, såsom Avfall Sverige, Vattenmyndigheten och Ekomatcentrum. Vid utvärdering av enkätfrågorna ställs krav på att arbetet ska vara dokumenterat och att allmänheten ska kunna ta del av informationen för att kommunen ska få poäng. Här refererar många av våra kunder till sin egen miljöbarometer, där de publicerar information om sitt miljö- och hållbarhetsarbete och statistik över hur utvecklingen ser ut.

Uppdaterad: 2023-10-03