Gå direkt till sidans innehåll

Lansering: Falkenberg satsar på tillsammansarbete

Delmål SE. 9. 3

Falkenbergs kommun har utvecklat en Hållbarometer där alla kan följa hållbarhetsarbetet i kommunen och inspireras till att ta kliv i rätt riktning.

När Falkenberg tog nya tag i sitt hållbarhetsarbete lanserade de även en webbplats med sin lokala version av Agenda 2030 tillsammans med Miljöbarometern. Webbplatsen fick namnet Hållbarometern och här kan alla se hur Falkenberg står sig mot de globala målen. Efter lanseringen har hemsidan uppmärksammats i media, och på kvalitetsmässan i Göteborg presenterade hållbarhetschef Josefine Eirefelt och utvecklingsstrateg Linda Corneliusson Linde kommunens arbete under rubriken Integrera Agenda 2030 i styrning och ledning.

Josefine Eirefelt, hållbarhetschef på Falkenbergs kommun

Nuläge, goda exempel och samverkansprojekt

Genom kontinuerligt uppdaterade nulägesanalyser, goda exempel på projekt som ökat hållbarheten och listor på samverkansprojekt som pågår eller planeras i kommunen skapar Falkenberg en levande webbredovisning av hållbarhetsarbetet i kommunen. Dessutom kan den som besöker webbplatsen följa en mängd indikatorer som visar utvecklingen i kommunen. Hållbarometern visar även insatser som företag, organisationer och andra aktörer i samhället gör. Den kan på så sätt inspirera andra att ta kliv i en hållbar riktning.

En transparent redovisning av hållbarhet

Baserat på statistik och mätningar visar Falkenberg hur det går för kommunen med att nå sin lokaliserade version av de globala hållbarhetsmålen. Falkenbergs hållbarometer visar att flera av målen är svåra att nå. Även om många av indikatorerna, såsom minskade klimatpåverkande utsläpp inom den geografiska kommunen, går i rätt riktning så är takten för långsam. Det visar på alla utmaningar kommunen står inför och tydliggör att alla måste vara delaktiga för att målen ska nås.

Eller som Hallands Nyheter skriver om Falkenbergs hållbarometer:

"Det kan kännas tungt att läsa hållbarometern och inse hur mycket arbete som ligger framför oss alla. Men det är möjligt att förbättra positionerna och därmed närma sig måluppfyllande. Det är en kommunikativ utmaning att få alla att förstå sin egen betydelse för att Falkenberg ska uppnå framgång. Hållbarometern kan ses som ett första viktigt steg."

Uppdaterad: 2024-06-13