Miljöbarometern- verktyg för hållbarhetsredovisning

Startsida / Om Miljöbarometern / Redovisa vattenstatus
Klätterväxt
Foto: Joel Peel
Delmål SE.1.9

Redovisa vattenstatus

Har din kommun utvecklat ett vattenprogram för att leva upp till de krav som ställs i EU:s vattendirektiv? Då kan du använda Miljöbarometern för att redovisa arbetet med att förbättra vattenkvaliteten i kommunen.

Enligt EU:s vattendirektiv ska samtliga vattenförekomster uppnå "god vattenstatus". Det innebär att åtgärdsprogram och förvaltningsplaner ska tas fram för samtliga vattendistrikt. Med Miljöbarometern kan kommuner enkelt redovisa miljöstatusen i vattenförekomster, hur miljöstatusen utvecklas, resultatet av mätningar samt åtgärdsstatus.

Här nedanför hittar du exempel på hur kommunerna använder Miljöbarometern för att redovisa sina vattenprogram.

Exempel

Uppdaterad: 2020-06-30