Miljöbarometern- verktyg för hållbarhetsredovisning

Startsida / Om Miljöbarometern / Redovisa miljötillstånd
Klätterväxt
Foto: Joel Peel
Delmål SE.1.8

Redovisa miljötillstånd

Mätningen av miljötillståndet i en kommun kan med fördel redovisas i Miljöbarometern. Verktyget förenklar insamling, lagring och publicering av de nyckeltal som mäts.

Flera kommuner har valt att sammanställa och redovisa fakta om miljön i kommunen med hjälp av Miljöbarometern. Redovisningen av nyckeltal inom olika områden, till exempel luft, vatten och klimat, ger en bild av miljösituationen i kommunen.

Miljöbarometern strukturerar miljödata på ett sådant sätt att den enkelt kan användas i andra sammanhang, till exempel i analyser och utredningar.

Här nedanför kan du se hur olika kommuner valt att presentera miljöövervakningsresultat med hjälp av Miljöbarometern.

Exempel

Uppdaterad: 2020-06-30