Miljöbarometern- verktyg för hållbarhetsredovisning

Startsida / Om Miljöbarometern / Redovisa miljötillstånd
Klätterväxt
Foto: Joel Peel
Delmål SE.1.8

Redovisa miljötillstånd

Mätningen av miljötillståndet i en kommun kan med fördel redovisas i Miljöbarometern. Verktyget förenklar insamling, lagring och publicering av de nyckeltal som mäts.

Flera kommuner har valt att sammanställa och redovisa fakta om miljön i kommunen med hjälp av Miljöbarometern. Redovisningen av nyckeltal inom olika områden, till exempel luft, vatten och klimat, ger en bild av miljösituationen i kommunen.

Miljöbarometern strukturerar miljödata på ett sådant sätt att den enkelt kan användas i andra sammanhang, till exempel i analyser och utredningar.

Här nedanför kan du se hur olika kommuner valt att presentera miljöövervakningsresultat med hjälp av Miljöbarometern.

Exempel

Miljötillståndsrapport

Vi kan även ta fram en miljötillståndsrapport som redovisar miljöutvecklingen inom kommunen utifrån ett antal indikatorer. Här är ett exempel på en rapport som vi har tagit fram åt Vara kommun med 30 olika indikatorer inom nio olika områden.

Uppdaterad: 2020-08-05