Miljöbarometern- verktyg för hållbarhetsredovisning

Startsida / Om Miljöbarometern / Redovisa miljömål
Klätterväxt
Foto: Joel Peel
Delmål SE.1.6

Redovisa miljömål

Vare sig ni utgår från de nationella miljökvalitetsmålen eller redovisar utifrån er egen målstruktur kan ni använda Miljöbarometern för att samla in, lagra och publicera miljömålsdata.

Flera kommuner använder miljöbarometern som ett verktyg i arbetet med att nå sina miljömål och leva upp till sina miljöprogram. Olika kommuner har strukturerat sina miljömål och miljöprogram på olika sätt, därför anpassas Miljöbarometern efter varje kommuns specifika förutsättningar. En vanligt förekommande struktur är ett antal övergripande målområden indelade i delmål med tillhörande indikatorer och/eller åtgärder för uppföljning.

Nedan hittar du exempel på kommuner som redovisar miljömål i Miljöbarometern.

Exempel

Uppdaterad: 2018-08-16