Miljöbarometern- verktyg för hållbarhetsredovisning

Startsida / Om Miljöbarometern / Redovisa hållbarhet
Foto: Jeremy Bishop
Foto: Jeremy Bishop
Delmål SE.1.5

Redovisa hållbarhet

Med Miljöbarometern kan ni skapa en tydlig extern redovisning av kommunens hållbarhetsarbete utifrån de globala hållbarhetsmålen. Redovisningen kan innehålla lokala mål, indikatorer och åtgärder.

Exempel

Uppdaterad: 2019-11-28