Miljöbarometern- verktyg för hållbarhetsredovisning

Startsida / Om Miljöbarometern / Redovisa folkhälsa och välfärd
Klätterväxt
Foto: Joel Peel
Delmål SE.1.7

Redovisa folkhälsa och välfärd

Miljöbarometern kan inte bara användas till miljöredovisning, det går till exempel utmärkt att även redovisa folkhälsan i kommunen med hjälp av den.

Några kommuner använder Miljöbarometern för att redovisa folkhälsa och välfärd. Strukturen skiljer sig åt mellan kommunerna, gemensamt är att kommunerna följer upp hur invånarna mår med hjälp av nyckeltal. Genom enkel sammanställning och publicering med hjälp av Miljöbarometern kan bland annat beslutsfattare, studenter och invånarna själva ta del av välfärds- och folkhälsoarbetet.

Här nedanför följer exempel på hur kommuner har använt Miljöbarometern för att redovisa folkhälsa och välfärd.

Exempel

Uppdaterad: 2019-11-15