Miljöbarometern- verktyg för hållbarhetsredovisning

Startsida / Om Miljöbarometern / Redovisa avfallsplan
Klätterväxt
Foto: Joel Peel
Delmål SE.1.10

Redovisa avfallsplan

Med Miljöbarometern kan kommuner redovisa hur avfallsmängder förändras och om beslutade mål uppnås. Verktyget förenklar insamling, lagring och publicering av mål, nyckeltal och åtgärder från avfallsplanen.

Oavsett vilka mål som ingår i en avfallsplan och oavsett vilka nyckeltal som valts för att följa upp dem kan Miljöbarometern användas för att underlätta arbetet och redovisningen av avfallsplanen.

Nedan hittar du exempel på hur Miljöbarometern kan användas för att följa upp avfallsplanen eller redovisa mål och nyckeltal om avfall.

Exempel

Uppdaterad: 2020-06-30