Gå direkt till sidans innehåll

Klimatpåverkan från hushållens konsumtion

Indikator SE.9.5.1

Indikatorn visar hur stora utsläppen av växthusgaser som orsakas av hushållens konsumtion i kommunen, redovisat per person. I diagrammet finns även jämförelse med nivån för hela riket, genomsnittet för kommungruppen och för länet.

Växthusgasutsläpp från konsumtionen i hushållen

Rad-id Mätområde Datum Värde (kg CO2e/person)

0

Län

2022

6227

1

Kommungrupp

2022

6132

2

Riket

2022

6271

3

Kommun

2022

5959

Datakälla: Konsumtionskompassen SEI

Kommentar

Kommunen har lägre utsläpp från hushållskonsumtion per person jämfört med riket, kommungruppen och länet.

Uppdaterad: 2022-10-26