Miljöbarometern- verktyg för hållbarhetsredovisning

Startsida / Guide till miljömålsarbete och digitalisering
Foto: Harm Weustink
Foto: Harm Weustink
Delmål SE.1

Guide till lokalt miljömålsarbete och digitalisering

I guiderna nedan hittar du inspiration och tips om hur kommuner kan arbeta med miljömål, miljöinformation och digitalisering. Guiderna har tagits fram av Länsstyrelserna respektive KTH.

Dokument

Guide till lokalt arbete med miljömål

Länsstyrelserna har gemensamt tagit fram en guide för lokalt arbete med miljömål riktad till kommunernas miljöstrateger. Miljöbarometern lyfts fram som gott exempel på hur målen kan redovisas.

Guide - Digitalisera för miljön

KTH har tagit fram en guide för dig som jobbar inom kommun eller landsting och som behöver konkreta tips på hur man kan ta tillvara digitaliseringens möjligheter för att lösa miljöproblem. Miljöbarometern anges som ett gott exempel.

Uppdaterad: 2018-12-14