Gå direkt till sidans innehåll
Miljöbarometern logo

IT-verktyg för miljöredovisning på webben

Redovisa avfallsplan

Med Miljöbarometern kan kommuner redovisa hur avfallsmängder förändras och om beslutade mål uppnås. Verktyget förenklar insamling, lagring och publicering av mål, nyckeltal och åtgärder från avfallsplanen.

Insyn i kommunens hantering av avfall

Oavsett vilka mål som ingår i en avfallsplan och oavsett vilka nyckeltal som valts för att följa upp dem kan Miljöbarometern användas för att underlätta arbetet och redovisningen av avfallsplanen.

Nedan hittar du exempel på hur Miljöbarometern kan användas för att följa upp avfallsplanen eller redovisa mål och nyckeltal om avfall.

Mer information

Gå direkt till...

Västerås avfallsmål

Västerås avfallsmål

Västerås stad redovisar sina avfallsmål med bedömningar, nyckeltal och åtgärder.

Huddinges avfallsmål

Huddinges avfallsmål

Huddinge kommun redovisar sina avfallsmål med bedömningar, nyckeltal och åtgärder.

Stockholms avfallsmål

Stockholms avfallsmål

Stockholms stad redovisar avfallsmålen från miljöprogrammet med bedömningar och nyckeltal. Kommunen har dels mål för den egna verksamheten och dels mål som berör hela kommunen.

Fakta om avfall och återvinning i Stockholm

Fakta om avfall i Stockholm

Stockholms stad redovisar en mängd nyckeltal om avfallsmängder, behandlingsmetoder, sorteringsvanor, åsikter och attityder samt om nedskräpning.

Mer information

Nyckelord

uppföljning av avfallsplan, avfallsinsamling, avfallsbehandling, avfallsminimering, avfallshierarki, återvinning, materialåtervinning, källsortering, farligt avfall, nedskräpning, redovisning, kommunikation, information.

Miljöbarometern Sverige AB | info@miljobarometern.se | 08-720 35 05