Gå direkt till sidans innehåll
Miljöbarometern logo

IT-verktyg för miljöredovisning på webben

Redovisa klimat- och energiplan

Miljöbarometern kan användas för att följa upp och redovisa kommunens klimat- och energiplan.

Miljöbarometern förenklar energi- och klimatarbetet

Kommuner med separata klimat- och energistrategier eller planer använder Miljöbarometern för att följa och redovisa hur arbetet går. Oavsett om det är utvecklingen av nyckeltal, åtgärdsstatus eller både och som ska redovisas ger Miljöbarometern intressenter insyn i om klimat- och energimål kommer att nås.

Här nedanför kan du se hur kommuner använder Miljöbarometern i energi- och klimatarbetet.

Mer information

Gå direkt till...

Skövdes Energi- och klimatplan

Skövdes Energi- och klimatplan

Skövde har en energi- och klimatplan med mål för det geografiska området samt mål för den kommunala organisationen.

Sundsvalls energi- och klimatstrategi

Sundsvalls energi- och klimatstrategi

Sundsvall har delat upp redovisningen i åtgärdsstrategi samt mål och riktlinjer. Under åtgärdsstrategi redovisas dels vilka av de planerade åtgärdena som genomförts men också den beräknade miljövinsten för varje åtgärd och den sammanlagda miljövinsten för alla åtgärder. Under mål och riktlinjer finns Sundsvalls måluppföljning som sker genom att nyckeltal mäts och redovisas.

Miljöbarometern Sverige AB | info@miljobarometern.se | 08-720 35 05