Gå direkt till sidans innehåll
Miljöbarometern logo

IT-verktyg för miljöredovisning på webben

Redovisa vattenprogram

Har din kommun utvecklat ett vattenprogram för att leva upp till de krav som ställs i EU:s vattendirektiv? Då kan du använda Miljöbarometern för att redovisa arbetet med att förbättra vattenkvaliteten i kommunen.

Håll koll på vattenstatusen

Enligt EU:s vattendirektiv ska samtliga vattenförekomster ha uppnått "god vattenstatus" senast 2015. Det innebär att åtgärdsprogram och förvaltningsplaner ska tas fram för samtliga vattendistrikt. Med Miljöbarometern kan kommuner enkelt redovisa miljöstatusen i vattenförekomster, hur miljöstatusen utvecklas, resultatet av mätningar samt åtgärdsstatus.

Här nedanför hittar du exempel på hur kommunerna använder Miljöbarometern för att redovisa sina vattenprogram.

Mer information

Gå direkt till...

Stockholms vattenprogram

Stockholms vattenprogram

Stockholm redovisar sitt vattenprogram dels utifrån vattenområden och dels utifrån beslutade mål och åtgärder. Det gör det lika enkelt att följa miljötillståndet i ett visst vattenområde som att ta reda på hur arbetet med att nå målen utvecklas.

Kristianstads redovisning enligt vattendirektivet

Kristianstads redovisning enligt vattendirektivet

Kristianstad redovisar vattenstatus utifrån de krav som ställs i vattendirektivet. Nyckeltal visar hur arbetet med att nå "god vattenstatus" i olika typer av vattenförekomster går.

Miljöbarometern Sverige AB | info@miljobarometern.se | 08-720 35 05