Gå direkt till sidans innehåll
Miljöbarometern logo

IT-verktyg för miljöredovisning på webben

Redovisa hållbarhet

Kommunen kan kombinera miljömål med sociala och ekonomiska mål i en hållbarhetsplan eller strategi. Miljöbarometern används då för att samla in, lagra och publicera data från de tre områdena för att ge en helhetsbild av hållbarhetsarbetet.

Miljöbarometern som Hållbarometer

Flera kommuner använder miljöbarometern för att redovisa sitt hållbarhetsarbete. Det kan vara Agenda 21 eller mål från olika planer och program som redovisas för att visa hur inte bara den ekologiska, utan också den sociala och ekonomiska hållbarheten utvecklas.

Nedan hittar du exempel på hur Miljöbarometern kan användas i hållbarhetsarbete.

Mer information

Gå direkt till...

Luleås hållbarometer

Luleås hållbarometer

Luleå har valt att använda sig av en hållbarometer. Som namnet anger omfattar den redovisning inom de dimensioner som utgör hållbar utveckling. Inom ramen för hållbarometern följs olika planer upp och utvecklingen beskrivs både ur ett lokalt och ett nationellt perspektiv.

Huddinges Agenda 21

Huddinges Agenda 21

Huddinge visar trend och åtgärdsstatus för de nio målområden som ingår i deras Agenda 21.

Jönköpings hållbarometer

Jönköpings hållbarometer

Jönköpings hållbarometer redovisar hur arbetet med hållbar utveckling i kommunen fortlöper. Här redovisas både kommunens övergripande mål och de lokala miljömålen.

Miljöbarometern Sverige AB | info@miljobarometern.se | 08-720 35 05