Gå direkt till sidans innehåll
Miljöbarometern logo

IT-verktyg för miljöredovisning på webben

Redovisa folkhälsa och välfärd

Miljöbarometern kan inte bara användas till miljöredovisning, det går till exempel utmärkt att även redovisa folkhälsan i kommunen med hjälp av den.

Miljöbarometern visar hur kommunens invånare mår

Ett par kommuner använder Miljöbarometern för att redovisa folkhälsa och välfärd. Strukturen skiljer sig åt mellan kommunerna, gemensamt är att kommunerna följer upp hur invånarna mår med hjälp av nyckeltal. Genom enkel sammanställning och publicering med hjälp av Miljöbarometern kan bland annat beslutsfattare, studenter och invånarna själva ta del av välfärds- och folkhälsoarbetet.

Här nedanför följer exempel på hur kommuner har använt Miljöbarometern för att redovisa folkhälsa och välfärd..

Mer information

Gå direkt till...

Välfärd i Västerås

Välfärd i Västerås

Västerås redovisar om hur staden lever upp till sina målsättningar inom välfärdsområdet inom åtta olika områden och ett antal indikatorer.

Folkhälsa i Sundsvall

Folkhälsa i Sundsvall

Sundsvall utgår ifrån fyra huvudområden indelade i delområden när de redovisar folkhälsa. Under varje delområde finns indikatorer som visar hur kommunens invånare mår.

Miljöbarometern Sverige AB | info@miljobarometern.se | 08-720 35 05