Gå direkt till sidans innehåll
Miljöbarometern logo

IT-verktyg för miljöredovisning på webben

Redovisa miljötillstånd

Mätningen av miljötillståndet i en kommun kan med fördel redovisas i Miljöbarometern. Verktyget förenklar insamling, lagring och publicering av de nyckeltal som mäts.

Miljöövervakning med Miljöbarometern

Flera kommuner har valt att sammanställa och redovisa fakta om miljön i kommunen med hjälp av Miljöbarometern. Redovisningen av nyckeltal inom olika områden, till exempel luft, vatten och klimat, ger en bild av miljösituationen i kommunen.

Miljöbarometern strukturerar miljödata på ett sådant sätt att den enkelt kan användas i andra sammanhang, till exempel i analyser och utredningar.

Här nedanför kan du se hur olika kommuner valt att presentera miljöövervakningsresultat med hjälp av Miljöbarometern.

Mer information

Gå direkt till...

Miljön i östra Skaraborg

Miljön i östra Skaraborg

Här redovisas miljötillståndet för kommunerna Skövde, Falköping, Hjo, Tibro och Karlsborg. Miljöutvecklingen kan följas inom nio olika områden och ett stort antal indikatorer.

Miljötillståndet i Stockholm

Miljötillståndet i Stockholm

Stockholms miljötillståndsredovisning är uppbyggd kring tolv temaområden. Inom dessa redovisas mätvärden och analyser från stadens egen miljöövervakning, men också data från regional och nationell miljöövervakning i Stockholm samt annan miljöstatistik.

Miljøstatus i Oslo

Miljøstatus i Oslo

Oslo utgår ifrån åtta huvudområden där de presenterar hur viktiga miljöindikatorer utvecklas samt ger sin bedömning av miljösituationen i kommunen.

Miljöbarometern Sverige AB | info@miljobarometern.se | 08-720 35 05