Gå direkt till sidans innehåll
Miljöbarometern logo

IT-verktyg för miljöredovisning på webben

Miljöbarometerns nyhetsarkiv 2009

Mer information

Nyheter i urval

Miljöbarometern uppmärksammas i kunskapsöversikt

2010-01-20: Miljökonsultföretaget Yggdrasil Miljömanagement har på uppdrag av Lidingö stad tagit fram en utmärkt kunskapsöversikt om kommunernas arbete med miljömål. Rapporten innehåller bland annat goda exempel på miljömålsarbete. Här uppmärksammas Miljöbarometern i Helsingborg och Sundsvalls livsmiljöbarometer.

Gå direkt till...

Prisutdelning miljöbästa kommuner

Ledande miljökommuner använder Miljöbarometern

2009-07-28: Tidningen Miljöaktuellt korar Helsingborg, Stockholm, Sundsvall och Malmö till Sveriges miljöbästa kommuner 2009. Samtliga använder Miljöbarometern för uppföljning och redovisning av sitt miljöarbete. Läs mer om utnämningen på Miljöaktuellts webbplats.

Nyheter i urval

Malmö stad

Malmö stad väljer Miljöbarometern

2009-07-02: Malmö stad beställer Miljöbarometern. Malmö har ett alldeles nytt miljöprogram och kommer att använda Miljöbarometern för att kommunicera resultatet av miljömålsarbetet för invånare och politiker i kommunen.

Miljöbarometern rekommenderas i kandidatuppsats

2009-05-15: I en uppsats vid Malmö högskola utreder Emma Höglund och Nina Nemec hur miljöinformation kan användas för kunskapsutveckling, attitydförändring och ett aktivt deltagande i den hållbara utvecklingen. Uppsatsförfattarna har studerat Helsingborgs miljöbarometer och rekommenderar metoden till andra kommuner för att effektivt kommunicera miljöinformation till sina invånare. Läs mer hos Malmö högskola.

Välbesökt användarträff i Stockholm

2009-03-23: 17 personer från åtta kommuner deltog vid årets användarträff på Hufvudsta gård i Stockholm. På användarträffen presenterades nyheter i version 2.5 och vi diskuterade hur verktyget kan förbättras i kommande versioner. Marcus Ihre från SIS berättade även om arbetet med den nya standarden för hållbarhetsarbete i kommuner och regioner.

Stockholm utses till Europas miljöhuvudstad

2009-02-23: I hård konkurrens med flera stora städer har Europeiska kommissionen utsett Stockholm till Europas första miljöhuvudstad 2010. På Stockholms miljöbarometer redovisas de miljöindikatorer som ingick i ansökan. Läs mer om utnämningen på EU-kommissionens webbplats.

Miljöbarometern Sverige AB | info@miljobarometern.se | 08-720 35 05