Gå direkt till sidans innehåll
Miljöbarometern logo

IT-verktyg för miljöredovisning på webben

Nya kunder

Nyheter från Miljöbarometern. Kategori: Nya kunder

Mer information

Nyheter i urval

Nackas miljöbarometer

Koll på Nackas miljömål i Miljöbarometern

2017-02-20: Idag publiceras Nackas nya miljöbarometer. Webbplatsen presenterades under eftermiddagen för Nackas miljömålskommitté. "Vi vill vara så transparenta som möjligt för att också Nackaborna ska kunna följa utvecklingen och bidra i miljöarbetet. Miljöbarometern är lätt att läsa och fungerar för såväl skolelever som studenter och företagare", säger hållbarhetsstrateg Sabina Nilsson.

Umeås livsmiljöbarometer

Umeå redovisar hållbarhet med Miljöbarometern

Umeå kommun har lanserat en ny livsmiljöbarometer. Syftet är att lyfta fram hållbarhetsarbetet och förbättra informationen om miljö, folkhälsa, jämställdhet och hållbar tillväxt.

Foto: Falköpings kommun

Miljösamverkan i Skaraborg väljer miljöbarometern

2013-06-24: Miljöbarometern har fått i uppdrag att sammanställa och redovisa miljöutvecklingen i östra Skaraborg och ta fram en gemensam webbredovisning för kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro. I uppdraget ingår att samla in data, sammanställa resultatet och analysera utvecklingen utifrån nationella miljömål och miljökvalitetsnormer.

Järfälla kommun väljer miljöbarometern

Järfälla väljer Miljöbarometern

2012-02-27: Järfälla är ny användare av Miljöbarometern och blir en av de kommuner som miljöredovisar enkelt och lättillgängligt på webben. Vi är mycket glada över att välkomna Järfälla som kund.

Eskilstuna kommun väljer Miljöbarometern

Eskilstuna väljer Miljöbarometern

2011-11-15: Vi välkomnar Eskilstuna kommun i Södermanlands län som ny användare av Miljöbarometern. Därmed blir Eskilstuna en av 17 kommuner i Sverige, Norge och Danmark som kommer att skapa en transparent och användarvänlig miljöredovisning på webben.

Odense stadshus

Odense först i Danmark med Miljöbarometern

2011-03-27: Miljöbarometern har i veckan levererats till Odense kommun. Odense är Danmarks tredje största stad och har som mål att bli Danmarks mest hållbara storstad. Miljöbarometern kommer inledningsvis att användas för att redovisa Odenses ambitiösa Miljöprogram.

Botkyrka kommun

Botkyrka kommun väljer Miljöbarometern

2011-03-17: Vi välkomnar Botkyrka kommun i södra Stockholm som ny användare av Miljöbarometern. Botkyrka kommer att använda Miljöbarometern bland annat för att redovisa miljötillståndet i kommunen.

EMAS-registrerad kommun

Uddevalla kommun väljer Miljöbarometern

2011-02-11: Uddevalla är Sveriges första EMAS-registrerade kommun. EMAS-registreringen innebär krav på miljömål, uppföljning samt att kommunen tar fram en årlig miljöredovisning som ska publiceras offentligt. I detta arbete kommer Uddevalla kommun att använda Miljöbarometern.

Jönköpings kommun

Jönköpings kommun väljer Miljöbarometern

2010-12-13: Vi är mycket glada över att välkomna Jönköpings kommun som vår 14:e kund. Jönköping ska använda Miljöbarometern för att följa upp och redovisa sitt miljö- och hållbarhetsarbete. "Förutom att redovisningen sker på ett mer lättillgängligt sätt än i motsvarande pappersdokument kommer den att innehålla tydlig information om hur långt vi kommit i arbetet." säger Annelie Wiklund, Miljöstrateg i Jönköping.

Huddinge kommun, flagga

Huddinge kommun väljer Miljöbarometern

2010-04-01: Miljöbarometern levereras till Huddinge kommun. Huddinge är en av Sveriges första ekokommuner och har ett omfattande agenda 21-arbete. Kommunen har bland annat tagit fram årliga miljöbokslut sedan 1999. Arbetet med nästa miljöbokslut kommer att förenklas genom införandet av Miljöbarometern.

Kristianstad kommun

Kristianstad väljer Miljöbarometern

2010-01-15: Klimatkommunen Kristianstad ska använda Miljöbarometern för att redovisa lokala miljömål för invånare och politiker i kommunen. Kristianstad har ett ambitiöst miljöarbete och utsågs till Sveriges bästa klimatkommun av Naturskyddsföreningen 2005. Dessutom pågår ett intensivt naturvårdsarbete inom ramen för biosfärområdet Kristianstads Vattenrike.

Oslo kommune

Oslo först i Norge med Miljöbarometern

2010-02-01: Oslo blir första kommun utanför Sverige att använda Miljöbarometern. Miljöbarometern har översatts till norska och kommer att integreras i den befintliga informationsstrukturen på Oslos Miljöportal. Miljöbarometern ska användas för att redovisa miljöstatus för Oslo och för att följa om staden når målen i sitt miljöprogram.

Malmö stad

Malmö stad väljer Miljöbarometern

2009-07-02: Malmö stad beställer Miljöbarometern. Malmö har ett alldeles nytt miljöprogram och kommer att använda Miljöbarometern för att kommunicera resultatet av miljömålsarbetet för invånare och politiker i kommunen.

Miljöbarometern Sverige AB | info@miljobarometern.se | 08-720 35 05