Miljöbarometern- verktyg för hållbarhetsredovisning

Startsida / Om Miljöbarometern / Jämföra kommuner
Klätterväxt
Foto: Joel Peel
Delmål SE.1.11

Jämföra kommuner

När det finns nyckeltal som är gemensamma för flera kommuner eller när en undersökning av flera kommuner görs kan Miljöbarometern användas för att redovisa resultatet. På så sätt kan kommuner jämföras utifrån hur de arbetar med miljö och hållbar utveckling.

Jämförelser är viktiga för att visa hur kommunen eller organisationen ligger till i förhållande till andra. Med Miljöbarometern kan ni enkelt visa utvecklingen i den egna verksamheten i förhållande till andra jämförbara verksamheter. Man kan exempelvis skapa en gemensam miljötillståndsredovisning för flera kommuner.

Sveriges miljöbästa kommun

Tidningen Aktuell Hållbarhet rankar årligen Sveriges miljöbästa kommuner. Med hjälp av Miljöbarometern kan du ta reda på hur din kommun ligger till och vad den fått poäng på.

Vi hjälper Aktuell Hållbarhet att skapa en pedagogisk webbredovisning utifrån enkätsvar och nyckeltal om kommunens miljöarbete. I webbredovisningen kan man jämföra kommunerna inom sina län och kommungrupper, se enkätsvar och resultat för respektive kommun och visa svarsfördelningen fråga för fråga i kommunenkäten.

Fossiloberoende vägtrafik år 2030

För att kunna följa det politiska målet om en fossiloberoende vägtrafik år 2030 har 2030-sekretariatet tillsammans med Gröna Bilister och Klimatkommunerna tagit fram ett stort antal trafikindikatorer. Utvecklingen kan följas både nationellt och för landets kommuner. Indikatorerna är uppdelade i tre områden: bilen, bränslet och beteendet.

Gemensam barometer i Skaraborg

Kommunerna Skövde, Falköping, Hjo, Karlsborg och Tibro har en gemensam miljöbarometer. Här redovisas miljötillståndet i de fem kommunerna inom åtta övergripande områden - klimat, energi, trafik, luft, vatten, natur, skadliga ämnen samt avfall och återvinning. Vi hjälper kommunerna med att årligen uppdatera indikatorerna.

Nyckeltal för miljökontoren

Miljökontoren i Stockholms län, Skåne samt de tre storstäderna redovisar nyckeltal inom miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll. I webbredovisningen kan kommunerna lätt jämföra sina verksamhetsnyckeltal med varandra.

Uppdaterad: 2018-06-26