Gå direkt till sidans innehåll
Miljöbarometern logo

Et IT-verktøy for miljøpresentasjon på internett

Bedre og enklere miljørapportering

Miljöbarometern Sofware BoxMed Miljøbarometeret kan dere presentere miljøarbeidet deres både internt og eksternt. Systemet gir innsyn i miljøarbeidet og bidrar til å skape engasjement og delaktighet i miljømålene.

Miljøbarometeret forenkler det miljøstrategiske arbeidet og letter miljø- og bærekraftrapporteringen i kommuner og bedrifter.

Hvordan er miljøutviklingen i din kommune?

Med Miljøbarometeret kan dere følge opp og redegjøre for miljøsituasjonen, miljøpåvirkning og ressursbruk på en rekke forskjellige områder, som for eksempel klima, vann, luft og natur. Informasjonen lagres på en oversiktlig måte, og gjøres samtidig søkbar og lett tilgjengelig. Utviklingen presenteres ved hjelp av diagrammer, tabeller, kart og symboler.

Bedre tilgang til miljøinformasjon

Miljøinformasjonen kan publiseres på kommunens nettsider, slik at innbyggere, bedrifter, politikere og andre interesserte selv kan analysere og følge utviklingen i kommunen. Nettsidene viser på en enkel og tydelig måte hvordan utviklingen innenfor kommunen ser ut, og om kommunen vil nå sine oppsatte mål.

Jobb effektivt med nøkkeltall

Miljøbarometeret har mange funksjoner som gjør det lett å strukturere, sortere og presentere kompleks informasjon. Systemet omfatter funksjoner som letter innsamlingen av data fra ulike informasjonskilder. Måleverdiene importeres, eller samles inn via enkle nettskjemaer. Miljøstrategen kan angi hvem som skal være ansvarlig for de ulike målsetningene og nøkkeltallene, og følge med på hvilke brukere som har rapportert eller gransket opplysninger før informasjonen godkjennes og publiseres.

Strukturere, analysere, prioritere

Med Miljøbarometeret kan de ansvarlige følge miljøarbeidet kontinuerlig og sammenlikne situasjonen år for år, for ulike sektorer, forskjellige deler av kommunen osv. Miljøbarometeret gir dermed informasjon som kan understøtte prioriteringer og vise hvor det bør settes inn tiltak for at miljømålene skal nås.

Enklere miljørapportering

Ved hjelp av Miljøbarometeret presenteres miljøarbeidet kontinuerlig på nettet. Det finnes dessuten funksjoner for å sammenfatte mål, nøkkeltall og tiltak til rapporter. Rapportene fungerer som grunnlag for kommunens miljøpresentasjoner eller årsrapporter.

Lett å tilpasse og utvikle

Dere velger selv hvilke mål og nøkkeltall som skal presenteres i Miljøbarometeret. Det er enkelt å tilpasse presentasjonen ut fra kommunens miljøprogram, klimastrategi eller andre planer og programmer. Innhold og utseende kan tilpasses og integreres med kommunens eksisterende nettsider. Hvis ønskelig, kan vi på forhånd legge inn nasjonale miljømål, nøkkeltall for økokommuner eller andre oppsett og inndelinger.

Miljøbarometeret er utviklet for rapportering innenfor miljø, men brukes også til oppfølging og presentasjon på andre områder, som for eksempel folkehelse, sosial utvikling, bærekraftig utvikling med mer.

Et utvalg funksjoner

 • Enkle nettskjemaer der mål- og nøkkeltallansvarlig kan logge inn og legge inn data, kommentarer og vurderinger.
 • Administratorverktøy der miljøstrateg/koordinator lager og publiserer presentasjoner.
 • Mulighet til å dele inn nøkkeltall i geografiske eller andre måleområder, som for eksempel kommunedeler, ulike miljøer, samfunnssektorer ...
 • Visning av data i diagrammer, tabeller eller kart.
 • Måleverktøy som kan sammenfatte utviklingen og vise symboler for f.eks. trend, måloppfyllelse eller miljøsituasjon.
 • Mulighet til å legge inn lenker til relevante nettsider eller rapporter.
 • Avansert søkefunksjon.
 • Ordliste med forklaringer på viktige ord og begreper.
 • Rapportfunksjon der man kan lage trykte rapporter, f.eks. miljøpresentasjoner og årsrapporter.
 • Importfunksjon der man kan importere data fra Excel-dokumenter.
 • Tilpasning av utseende for kommunens grafiske profil og integrering med kommunens eksisterende nettsider.
Mer informasjon

Fordeler

 • Forenkler den miljøstrategiske arbeidsprosessen
 • Forbedrer presentasjonen til publikum, ansatte, beslutningstakere og andre interessenter
 • Gir økt innsyn og delaktighet

Miljøbarometeret i tre enkle trinn

 1. Brukeren rapporterer inn grunndata via enkle nettskjemaer.
 2. Miljøstrategen analyserer, sammenfatter og publiserer utvalgte nøkkeltall.
 3. Publikum, politikere og andre interessenter følger utviklingen via nettet eller trykte rapporter
Miljöbarometern Sverige AB | info@miljobarometern.se | 08-720 35 05