Gå direkt till sidans innehåll
Miljöbarometern logo

IT-værktøj til miljørapportering på internettet

Bedre og nemmere miljørapportering

Miljöbarometern Sofware BoxMiljøbarometeret giver jer mulighed for at præsentere jeres miljøarbejde, både internt og eksternt. Systemet giver indblik i miljøarbejdet og bidrager til at skabe engagement og opbakning omkring miljømålene.

Miljøbarometeret forenkler det miljøstrategiske arbejde og letter arbejdet med miljøindberetning i kommuner og virksomheder.

Hvordan udvikler miljøet sig i din kommune

Med miljøbarometeret kan I følge op på og orientere om miljøsituationen, miljøpåvirkningen og ressourceanvendelsen inden for mange forskellige områder, fx klima, vand, luft og natur. Oplysningerne bliver gemt på en velstruktureret måde og bliver samtidig søgbare og lettilgængelige. Udviklingen vises ved hjælp af diagrammer, tabeller, kort og symboler.

Bedre adgang til miljøinformation

Miljøoplysningerne kan offentliggøres på kommunens websted, så borgere, virksomheder, politikere og andre interesserede selv kan analysere og følge udviklingen i kommunen. Websiderne viser på en enkel og tydelig måde, hvordan udviklingen er inden for kommunen, og om kommunen når de opstillede mål.

Arbejd effektivt med nøgletal

Miljøbarometeret indeholder mange funktioner, som gør det nemt at strukturere, sortere og forklare kompleks information. Systemet indeholder funktioner, som gør det nemmere at indsamle data fra forskellige informationsgivere. Måleværdierne indsamles via enkle webformularer eller importeres. Miljøstrategen kan angive, hvem der har ansvar for forskellige mål og nøgletal og kan se, hvilke brugere, der har rapporteret eller undersøgt oplysninger, inden informationen bliver godkendt og offentliggjort.

Strukturér, analysér, prioritér

Med Miljøbarometeret kan de ansvarshavende følge miljøarbejdet kontinuerligt og sammenligne situationen år for år eller sammenligne forskellige sektorer, dele af kommunen osv. med hinanden. Miljøbarometeret fungerer dermed som hjælp til prioritering og viser, hvor der bør sættes ind med foranstaltninger for at nå målene.

Nemmere miljørapportering

Ved hjælp af Miljøbarometeret præsenteres miljøarbejdet kontinuerligt på nettet. Desuden er der funktioner til at sætte mål, nøgletal og foranstaltninger sammen til rapporter. Rapporterne fungerer som manuskript for kommunens miljøindberetninger eller årsrapporter.

Nemt at tilpasse og udvikle

I vælger selv, hvilke mål og nøgletal, der skal præsenteres i Miljøbarometeret. Det er nemt at tilpasse præsentationen i forhold til kommunens miljøprogram, klimastrategi eller andre planer og programmer. Indhold og layout kan tilpasses og integreres med kommunens eksisterende websted. Hvis man ønsker det, kan vi på forhånd indsætte nationale miljømål, nøgletal for Sveriges Ekokommuner eller andre nøgletalsopsætninger og -inddelinger.

Miljøbarometeret er udviklet til præsentation inden for miljøområdet men bliver også brugt til opfølgning og præsentation inden for andre områder, for eksempel folkesundhed, social udvikling, bæredygtig udvikling mm.

Udvalgte funktioner

 • Enkle webformularer, hvor mål- og nøgletalsansvarlige kan logge ind og indtaste data, kommentarer og bedømmelser.
 • Administratorværktøjer, hvor miljøstrategen/koordinatoren skaber og offentliggør præsentationer.
 • Mulighed for at inddele nøgletal i geografiske eller andre måleområder, for eksempel kommuneområder, søer, samfundssektorer.
 • Visning af data i diagrammer, tabeller eller kort.
 • Måleværktøj, som kan sammenfatte udviklingen og vise symboler for fx tendens, målopfyldelse eller miljøtilstand.
 • Mulighed for at sætte links til relevante websteder eller rapporter ind.
 • Avanceret søgefunktion.
 • Ordliste med forklaringer af vigtige ord og begreber.
 • Rapportfunktion, så man kan producere trykte rapporter, fx miljøindberetninger og årsrapporter.
 • Importfunktion til at importere data fra Excel.
 • Tilpasning af layout til kommunens grafiske profil og integration i kommunens eksisterende websted.
Mere information

Fordele

 • Forenkler den miljøstrategiske arbejdsproces
 • Forbedrer orienteringen af borgere, ansatte, beslutningstagere og andre interesserede.
 • Øger indblik og opbakning

Miljøbarometeret i tre enkle trin

 1. Brugere rapporterer grunddata ved hjælp af enkle webformularer.
 2. Miljøstrategen analyserer, sammensætter og offentliggør udvalgte nøgletal.
 3. Borgere, politikere og andre interesserede kan følge udviklingen via internettet eller trykte rapporter.
Miljöbarometern Sverige AB | info@miljobarometern.se | 08-720 35 05