Gå direkt till sidans innehåll
Miljöbarometern logo

IT-verktyg för miljöredovisning på webben

Bättre och enklare miljöredovisning

Miljöbarometern Sofware BoxMed Miljöbarometern kan ni kommunicera ert miljöarbete såväl internt som externt. Systemet ger insyn i miljöarbetet och bidrar till att skapa engagemang och delaktighet kring miljömålen.

Miljöbarometern förenklar det miljöstrategiska arbetet och underlättar arbetet med miljö- och hållbarhetsredovisning i kommuner och företag.

Hur påverkar företaget miljön?

Med miljöbarometern kan ni följa upp och redovisa företagets miljöpåverkan och resursanvändning inom en mängd olika områden, exempelvis transporter, energianvändning, utsläpp och avfall. Informationen lagras på ett välstrukturerat sätt och blir samtidigt sökbar och lättillgänglig. Utvecklingen redovisas med hjälp av diagram, tabeller, kartor och symboler.

Bättre tillgång till miljöinformation

Miljöinformationen kan publiceras på er webbplats så att anställda, kunder och andra intresserade själva kan följa företagets miljöarbete. Webbsidorna visar på ett enkelt och tydligt sätt hur miljöprestandan utvecklas och om företaget når uppsatta mål.

Arbeta effektivt med nyckeltal

Miljöbarometern innehåller en mängd funktioner som gör det lätt att strukturera, sortera och redovisa komplex information. Systemet innehåller funktioner som underlättar insamling av data från olika uppgiftslämnare. Mätvärden samlas in via enkla webbformulär eller importeras. Miljöstrategen kan ange vilka som ansvarar för olika mål och nyckeltal och kan följa vilka användare som rapporterat eller granskat uppgifter innan informationen godkänns och publiceras.

Strukturera, analysera, prioritera

Med Miljöbarometern kan ansvariga följa miljöarbetet kontinuerligt och jämföra situationen år för år eller jämföra olika enheter, sektorer etc. med varandra. Miljöbarometern fungerar därmed som stöd för prioritering och visar var åtgärder bör sättas in för att nå målen.

Enklare miljöredovisning

Med hjälp av Miljöbarometern redovisas miljöarbetet kontinuerligt på webben. Dessutom finns funktioner för att sammanställa mål, nyckeltal och åtgärder i rapporter. Rapporterna fungerar som manus till företagets miljöredovisningar eller årsrapporter.

Lätt att anpassa och utveckla

Ni väljer själva vilka mål och nyckeltal som ska redovisas i Miljöbarometern. Det är lätt att anpassa redovisningen utifrån företagets hållbarhetsarbete, miljöledningssystem, klimatstrategi etc. Innehåll och layout kan anpassas och integreras med er befintliga webbplats. Vid önskemål kan vi på förhand lägga in GRI-indikatorer eller andra nyckeltalsuppsättningar och indelningar.

Miljöbarometern har utvecklats för redovisning inom miljöområdet men kan även användas för uppföljning och redovisning inom andra områden, till exempel CSR, kvalitet mm.

Funktioner i urval

 • Enkla webbformulär där mål- och nyckeltalsansvariga kan logga in och infoga data, kommentarer och bedömningar.
 • Administratörsverktyg där miljöstrategen/samordnaren skapar och publicera redovisningar.
 • Möjlighet att dela in nyckeltal i geografiska eller andra mätområden, till exempel enheter eller sektorer.
 • Visning av data i diagram, tabeller eller kartor.
 • Mätverktyg som kan sammanfatta utvecklingen och visa symboler för t.ex. trend, måluppfyllelse eller miljötillstånd.
 • Möjlighet att lägga in länkar till relevanta webbsidor eller rapporter.
 • Avancerad sökfunktion.
 • Ordlista med förklaringar av viktiga ord och begrepp.
 • Rapportfunktion för att kunna skapa tryckta rapporter, t.ex. miljöredovisningar och årsrapporter.
 • Importfunktion för att importera data från Excel.
 • Anpassning av layout till företagets grafiska profil och integrering med er befintliga webbplats.

 

Mer information

Fördelar

 • Förenklar den miljöstrategiska arbetsprocessen
 • Förbättrar redovisningen till medborgare, anställda, beslutsfattare och andra intressenter.
 • Ökar insynen och delaktigheten

Miljöbarometern i tre enkla steg

 1. Användare rapporterar grunddata via enkla webbfromulär.
 2. Miljöstrategen analyserar, sammanställer och publicerar utvalda nyckeltal.
 3. Medborgare, politiker och andra intressenter följer utvecklingen via webben eller tryckta rapporter.

Se en film om Huddinges miljöbarometer!

Film om Miljöbarometern i Huddinge

Johanna Pettersson på Huddinge kommun berättar om Huddinges miljöbarometer.

Miljöbarometern Sverige AB | info@miljobarometern.se | 08-720 35 05