Gå direkt till sidans innehåll
Miljöbarometern logo

IT-verktyg för miljöredovisning på webben

Nu publiceras Jönköpings Hållbarometer

2011-07-08

Idag publiceras Hållbarometern på jonkoping.se. På Hållbarometern redovisas både kommunens miljömålsarbete och de övergripande målen från verksamhet- och investeringsplanen.

Startsida Jönköpings hållbarometer

Vill du veta hur miljön i Jönköping utvecklas? Vill du ta del av kommunens hållbarhetsarbete? Med hjälp av den nya webbtjänsten Hållbarometern kan du själv analysera och följa utvecklingen, det vill säga, den hjälper dig att mäta trycket i den hållbara utvecklingen i Jönköping!

Hållbarometern underlättar för alla att snabbt hitta information om de mål, åtgärder och nyckeltal som finns i kommunen. "Hållbarometern kommer att underlätta både för oss som arbetar med miljöfrågor och allmänhet, skolelever eller andra som söker lokal miljöinformation", säger miljöstrateg Annelie Wiklund.

Jönköpings hållbarometer består av tre delar:

  • Övergripande mål - innehåller kommunens övergripande mål från Verksamhets- och investeringsplanen (VIP).
  • Miljömålsarbete - innehåller kommunens mål och åtgärder från programmet för hållbar utveckling - miljö.
  • Nyckeltal - innehåller de nyckeltal som tidigare redovisats i dokumentet Hur mår Jönköping?

Jönköping har av tidningen Miljöaktuellt rankats som Sveriges tolfte bästa miljökommun. Genom Hållbarometern kan alla som är intresserade ta del av kommunens miljö- och hållbarhetsarbete.

Jönköpings hållbarometer

Pressmeddelande

Miljöbarometern Sverige AB | info@miljobarometern.se | 08-720 35 05