Gå direkt till sidans innehåll
Miljöbarometern logo

IT-verktyg för miljöredovisning på webben

Koll på Nackas miljömål i Miljöbarometern

Idag publiceras Nackas nya miljöbarometer. Webbplatsen presenterades under eftermiddagen för Nackas miljömålskommité. "Vi vill vara så transparenta som möjligt för att också Nackaborna ska kunna följa utvecklingen och bidra i miljöarbetet. Miljöbarometern är lätt att läsa och fungerar för såväl skolelever som studenter och företagare", säger hållbarhetsstrateg Sabina Nilsson.

Nacka strand 2012

Nacka kommun har sex lokala miljömål:

  • begränsad klimatpåverkan
  • frisk luft
  • giftfri miljö
  • rent vatten
  • god bebyggd miljö
  • ett rikt växt- och djurliv

För varje mål finns ett antal mätbara indikatorer. I webbverktyget finns diagram och tabeller som visar utvecklingen och målnivåer. Du kan se trender och plocka fram siffror. Inom en del områden går det att jämföra utvecklingen i Nacka med länet eller riket. Presentationen innehåller även förklarande bakgrundstexter och länkar för den som vill veta mer.

Nackas miljömål följs upp varje år och presenteras i kommunens årsredovisning. Miljöbarometern kommer att uppdateras oftare. För de indikatorer där det ännu saknas uppgifter eller trender kommer informationen att kompletteras så snart det blir möjligt.

Till Nackas miljöbarometer

Relaterade sidor

Uppföljningar

Miljöredovisa på webben!

Huvudområden

Senaste nytt om Miljöbarometern

Delområden

Nya kunder
Lanseringar

Miljöbarometern Sverige AB | info@miljobarometern.se | 08-720 35 05