Gå direkt till sidans innehåll
Miljöbarometern logo

IT-verktyg för miljöredovisning på webben

Miljösamverkan i Skaraborg väljer miljöbarometern

Vindkraftverk Skörstorp Falköping
Foto: Falköpings kommun

Miljöbarometern har fått i uppdrag att sammanställa och redovisa miljöutvecklingen i östra Skaraborg och ta fram en gemensam webbredovisning för kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro.

Initiativet till att ta fram en webbredovisning av miljöutvecklingen kom från början från kommunernas gemensamma miljönämnd. Syftet är att inspirera och driva på arbetet för ett långsiktigt hållbart samhälle.

I uppdraget ingår att samla in data, sammanställa resultatet och analysera utvecklingen utifrån nationella miljömål och miljökvalitetsnormer. Resultatet kommer att presenteras i en rapport till miljönämnden och som en miljöbarometer på kommunalförbundets webbplats. I uppdraget ingår regelbundna avstämningar med Miljösamverkan östra Skaraborg och kommunernas miljöstrateger samt en presentation vid miljönämndens sammanträde.

I webbredovisningen kommer man både att kunna följa miljöutvecklingen över tid och jämföra situationen i de fem kommunerna.

Syftet med Miljöbarometern är att förenkla det miljöstrategiska arbetet genom att underlätta datainsamling, datalagring och kommunikation. Ett annat syfte är att öka insynen och delaktigheten i miljöarbetet. Miljöbarometern används sedan tidigare av 19 kommuner i Norden, varav tre i västra Götalands län; Uddevalla, Borås och Skövde.

Läs mer om Miljösamverkan östra Skaraborg


Relaterade sidor

Uppföljningar

Miljöredovisa på webben!

Huvudområden

Senaste nytt om Miljöbarometern

Delområden

Nya kunder

Miljöbarometern Sverige AB | info@miljobarometern.se | 08-720 35 05