Gå direkt till sidans innehåll
Miljöbarometern logo

IT-verktyg för miljöredovisning på webben

Se en film om Huddinges miljöbarometer!

Johanna Pettersson på Huddinge kommun berättar om miljöbarometern - det verktyg som kommunen använder för att mäta hur det står till med miljön i Huddinge.

"Vi vill gärna att ni som bor och jobbar i kommun lätt ska kunna följa hur det går med miljöarbetet och miljötillståndet i Huddinge. Därför har vi ett verktyg på vår webb som heter Miljöbarometern." säger Huddinges agenda 21-samordnare i filmen.

På Huddinges miljöbarometer kan man bl.a. hitta uppföljningen av kommunens miljömål och olika indikatorer som mäter hur det går med miljöarbetet. Där redovisas även vilka miljöåtgärder som genomförs. Dessutom redovisas miljötillståndet i Huddinges 22 sjöar.

Huddinges miljöbarometer

Relaterade sidor

Uppföljningar

Miljöredovisa på webben!

Huvudområden

Senaste nytt om Miljöbarometern

Delområden

Övriga nyheter

Miljöbarometern Sverige AB | info@miljobarometern.se | 08-720 35 05