Gå direkt till sidans innehåll
Miljöbarometern logo

IT-verktyg för miljöredovisning på webben

Gör som Sveriges miljöbästa kommuner

När tidningen Miljöaktuellt i somras publicerade sin rankning av Sveriges miljöbästa kommuner stod det klart att topplatserna återigen gått till kommuner med Miljöbarometern. Alla de fem toppkommunerna i rankningen använder vårt verktyg. Det visar att de som kommit längst med miljöarbetet också prioriterar god miljökommunikation och ett tydligt uppföljningsverktyg.


Sveriges miljöbästa kommuner2012 års toppkommuner blev Eskilstuna, Örebro, Helsingborg, Malmö och Stockholm, alla användare av verktyget Miljöbarometern.

- Det är mycket glädjande att de kommuner som kommit längst i sitt miljöarbete väljer att använda Miljöbarometern och därmed prioriterar att följa upp och kommunicera sina resultat, säger Mikael Lindell, en av Miljöbarometerns grundare.

Med Miljöbarometern kan fler ta del av kommunens miljöinformation och bli delaktiga i miljöarbetet. Kommuner som använder Miljöbarometern har goda förutsättningar att nå ett bra miljöresultat eftersom de får koll på sin miljöprestanda och kan sätta in åtgärder där de behövs bäst.

Det är inte första gången som Miljöbarometerns kunder hamnar i topp i Miljöaktuellts kommunrankning. Redan 2009 när den första rankningen lanserades fick fyra miljöbarometerkommuner topplaceringar. Den gången var det Helsingborg, Stockholm, Sundsvall och Malmö.

I en annan undersökning har tankesmedjan FORES rankat kommunerna utifrån hur framgångsrika de varit med att minska sina växthusgasutsläpp, även här går topplaceringen till en miljöbarometerkommun - Botkyrka.

Sedan förra året används verktyget Miljöbarometern även för att redovisa Miljöaktuellts kommunrankning på webben. Men detta har självklart inte påverkat resultatet. Kriterierna utformas av tidningen Miljöaktuellt med hjälp av en expertpanel, helt oberoende av oss på Miljöbarometern.

Miljöaktuellts kommunrankning

Fores kommunrankning

Relaterade sidor

Uppföljningar

Miljöredovisa på webben!

Huvudområden

Senaste nytt om Miljöbarometern

Delområden

Utmärkelser

Miljöbarometern Sverige AB | info@miljobarometern.se | 08-720 35 05