Gå direkt till sidans innehåll
Miljöbarometern logo

IT-verktyg för miljöredovisning på webben

Ny tjänst: Prenumerera på nyckeltal

2012-05-23

Prenumerera på nyckeltalAtt som enskild kommun samla in all miljödata som finns tillgänglig i nationella databaser kan vara tidskrävande. För att rationalisera och förenkla arbetet erbjuder Miljöbarometern nu prenumeration på nyckeltal.

I nationella miljödatabaser finns inte bara nationell data. Ofta finns även data på kommunnivå, data som är högintressant i det strategiska miljöarbetet. Att leta reda på rätt mätvärden och att sammanställa dem på ett sådant sätt att de är lätta att redovisa kan däremot vara krångligt och tidskrävande. Vi kan nu hjälpa våra kunder med uppdateringen av nyckeltal genom en prenumerationstjänst.

Att prenumerera på nyckeltal innebär att Miljöbarometern sammanställer mätdata och levererar dessa regelbundet till kommunerna. Mätdata kan sedan importeras till kommunernas databaser. På så sätt kan kommunerna enkelt redovisa flera intressanta nyckeltal baserade på data från många olika källor. Det ska vara lätt att använda och sprida miljöinformation.

Det finns ett trettiotal nyckeltal att välja bland och kommunerna får själva välja vilka nyckeltal de vill prenumerera på. Nyckeltalen berör många olika miljöområden, exempel på nyckeltal är "Antal miljöcertifierade företag", "Återvinning av aluminiumburkar och PET-flaskor" och "Körsträcka med bil".

Alla nyckeltal uppdateras årligen. Data för olika nyckeltal offentliggörs vid olika tidpunkter på året och för att glappet mellan tillgängliggörande av mätdata och redovisning på kommunens miljöbarometer inte ska bli för stort levererar vi mätdata fyra gånger per år.

Kontakta oss gärna för priser och mer information om tjänsten.

Kontakta oss

Relaterade sidor

Uppföljningar

Miljöredovisa på webben!

Huvudområden

Senaste nytt om Miljöbarometern

Delområden

Övriga nyheter

Miljöbarometern Sverige AB | info@miljobarometern.se | 08-720 35 05