Gå direkt till sidans innehåll
Miljöbarometern logo

IT-verktyg för miljöredovisning på webben

Tack för en lyckad användarträff

2012-04-12

Huvudsta gård 2005b

24 strateger, miljösamordnare och kommunikatörer från hela 16 kommuner runtom i Sverige och Norge deltog i årets användarträff på Hufvudsta gård i Stockholm. Vi fick in flera goda idéer till förbättringar av verktyget och har nu en bra bild av hur vi ska prioritera utvecklingsarbetet framöver.

På konferensen presenterade Mikael den helt nya versionen av Miljöbarometern - version 3.0, som innehåller ett helt nytt administratörsverktyg och ny förbättrad databasstruktur. De många nya funktionerna i verktyget gav upphov till en hel del frågor från deltagarna, men möttes också med uppskattning.

Prenumerera på nyckeltal

Kajsa presenterade resultatet av sin utredning om de kommunala miljönyckeltal som finns publicerade i nationella databaser. Vi kommer att erbjuda våra kunder i Sverige att "prenumerera" på ett urval av dessa nyckeltal. Det innebär att vi sammanställer mätdata och levererar informationen regelbundet för enkel databasimport hos kommunerna. På så sätt kan datainsamlingen rationaliseras och förenklas för varje kommun. Tio av de deltagande kommunerna visade ett intresse för denna nya tjänst.

Önskelista över nya funktioner

Den nya versionen av verktyget innebär inte att vi vilar på lagrarna, tvärtom var en av programpunkterna en diskussion om framtida utveckling. Vi redovisade en sammanställning över de idéer som tidigare inkommit till oss och fick också flera nya förslag till förbättringar och utökningar av verktyget. Deltagarna gjorde sedan en önskelista genom att poängsätta förslagen. Stort tack för alla idéer, dessa är mycket viktiga och väger tungt när nya funktioner ska tas fram.

Så når man ut med miljöinformationen

Ett av syftena med miljöbarometern är att göra miljöinformation lättillgänglig för till exempel beslutsfattare, invånare, konsulter och studenter. Då är det också viktigt att hjälpa dessa grupper att hitta till informationen. På det temat pratade Anna Havula från One Planet PR under sin föreläsning om hur man kan nå ut med sitt miljöarbete med hjälp av PR. Tack Anna för flera bra tips och verktyg.

Nytt användarforum

En tanke med de återkommande användarträffarna är att de ska fungera som mötesplats för oss och användarna av verktyget. Dessutom ger de användarna en chans att utbyta erfarenheter med varandra, något deltagarna önskade kunde fortsätta även efter att användarträffen avslutats. Vi fick som förslag att ordna ett användarforum och det har vi tagit tag i direkt. I forumet kan användarna diskutera nyckeltal och åtgärder, dela med sig av nya rapporter eller komma med andra tips. Vi hoppas på stor aktivitet i forumet.

Relaterade sidor

Uppföljningar

Miljöredovisa på webben!

Huvudområden

Senaste nytt om Miljöbarometern

Delområden

Övriga nyheter

Miljöbarometern Sverige AB | info@miljobarometern.se | 08-720 35 05