Gå direkt till sidans innehåll
Miljöbarometern logo

IT-verktyg för miljöredovisning på webben

Miljöbarometern till final i Guldlänken

2012-05-01

Stockholms miljöbarometer är en av 4 e-tjänster och webbverktyg som gått till final i tävlingen Guldlänken. Guldlänken belönar den mest innovativa e-förvaltningsutvecklingen för offentlig verksamhet och är ett initiativ från Vinnova, E-delegationen och Sveriges Kommuner och Landsting.

Stockholms miljöbarometer

På Stockholms miljöbarometer redovisas miljödata både från stadens egna miljömätningar och från andra aktörer som analyserar miljön i Stockholm. Här redovisas också stadens miljömål med tydliga bedömningar och indikatorer.

Genom Miljöbarometern kan miljöintresserade stockholmare jämföra miljötillståndet på olika platser och på ett bättre sätt få insyn i stadens miljöarbete. Miljökonsulter får tillgång till resultat från tidigare undersökningar. Lärare kan basera sin miljöundervisning på aktuella data. Journalister och bloggare kan hitta fakta till sina artiklar. Grannkommuner och andra samarbetspartners kan ta del av miljötillståndet och använda detta i sitt eget miljöstrategiarbete.

Miljöbarometern har flera syften:

  • Att öka användningen av miljödata som beslutsunderlag inom och utanför organisationen.
  • Att öka insynen och delaktigheten i stadens miljöarbete.
  • Att effektivisera insamling, lagring och rapportering av miljödata och miljömål samt skapa struktur och kvalitet i miljöredovisningsarbetet.
  • Att uppfylla de krav som ställs på offentliga verksamheter i Århuskonventionen och INSPIRE-direktivet.

En nyhet är att nyckeltalen i Stockholms miljöbarometer också gjorts tillgängliga som öppen data för tredjepartsutvecklare från portalen open.stockholm.se.

Vinnaren presenteras på konferensen Offentliga rummet den 30 maj.

De andra finalisterna är Mina fordon - mobil app för fordonstjänster, Trafiklab - initiativ för öppen trafikdata och www.1177.se - ingången till Sveriges vård.

Läs mer om Guldlänken.

Gå till Stockholms miljöbarometer.

Relaterade sidor

Uppföljningar

Miljöredovisa på webben!

Huvudområden

Senaste nytt om Miljöbarometern

Delområden

Utmärkelser

Miljöbarometern Sverige AB | info@miljobarometern.se | 08-720 35 05