Gå direkt till sidans innehåll
Miljöbarometern logo

IT-verktyg för miljöredovisning på webben

Välkommen till användarträff 2012

2012-02-29

Årets träff för användare av Miljöbarometern går av stapeln den 26 mars. Användarna bjuds in för att utbyta erfarenheter med varandra, diskutera utvecklingen av verktyget Miljöbarometern och inspireras i arbetet med miljö- och hållbarhetsredovisning.

Miljöbarometern användarträff 2012

Deltagarna kommer att få en presentation av nästa version av Miljöbarometern och de nya funktioner som finns i verktyget. Vi ser också fram emot att ta del av användarnas erfarenheter och hoppas på att få in förslag på hur Miljöbarometern kan förbättras ytterligare.

Eftermiddagen vigs åt en diskussion om kommunikation och samarbeten som kickas igång med en föreläsning av Anna Havula från One Planet PR. Fokus kommer att ligga på hur man bäst kommunicerar sitt miljöbudskap och når ut med information om Miljöbarometern till kommuninvånare och andra intressenter.

Vår förhoppning är att det kommer att bli en både inspirerande och lärorik dag på Hufvudsta gård i Stockholm, både för oss på Miljöbarometern och för våra användare från kommuner runtom i Norden.

Vi hälsar alla användare varmt välkomna!

Relaterade sidor

Huvudområden

Senaste nytt om Miljöbarometern

Delområden

Övriga nyheter

Miljöbarometern Sverige AB | info@miljobarometern.se | 08-720 35 05