Gå direkt till sidans innehåll
Miljöbarometern logo

IT-verktyg för miljöredovisning på webben

Nytt miljöprogram för Stockholms stad

2012-01-31

Stadshus stockholm

Igår antog Kommunfullmäktige ett nytt miljöprogram, för perioden 2012-2015 för Stockholms stad. Miljöprogrammet innehåller sex inriktningsmål och 29 detaljerade delmål som staden ska uppfylla.

- Jag är mycket glad över att Stockholms stads kommunfullmäktige har valt att rösta igenom detta nya ambitiösa miljöprogram. I det nya miljöprogrammet ställer vi bland annat Sveriges tuffaste krav på energiförbrukning i nybyggda hus, vi ska arbeta för mer cykling och skydda våra vatten- och grönområden säger stadsmiljöborgarråd Per Ankersjö (C).

De sex inriktningsmålen som identifierar vilka områden staden ska prioritera är följade:

  • Miljöeffektiva transporter
  • Giftfria varor och byggnader
  • Hållbar energianvändning
  • Hållbar användning av mark- och vatten
  • Miljöeffektiv avfallshantering
  • Sund inomhusmiljö

Det nya miljöprogrammet redovisas på ett transparent sätt med hjälp av bedömningar och indikatorer på Stockholms miljöbarometer.

Relaterade sidor

Huvudområden

Senaste nytt om Miljöbarometern

Delområden

Lanseringar

Miljöbarometern Sverige AB | info@miljobarometern.se | 08-720 35 05